Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2023-06-30T22:31:52+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

18.09.202318.09.2023

Riik pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega

18.09.2023|

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) pikendas Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 25. septembrini. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada Eesti kaitsevõimet ning luua sobivad väljaõppetingimused Kagu-Eestis paiknevatele Eesti ja liitlasüksustele. „Avaliku väljapaneku jooksul oleme seni saanud häid ning sisukaid ettepanekuid planeeringu kohta ning selle eest oleme kohalikele inimestele riigikaitsesse panustamise eest väga tänulikud. Kuna me peame kohaliku kogukonna arvamust oluliseks, siis otsustasime pikendada eelnõule arvamuste esitamise aega veel nädala võrra,“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuga on [...]

14.09.202314.09.2023

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse  

14.09.2023|

Eesti panustab Moldova kaitsevõime arendamisse Euroopa Liit eraldas riigi kaitseinvesteeringute keskusele (RKIK) rahutagamisrahastust 39 miljonit eurot, et tugevdada Moldova Vabariigi kaitsevaldkonna arendamist ning parandada tsiviilelanike kaitset kriisi- ja hädaolukordades. Eraldatud vahendite eest soetab Eesti Moldova relvajõududele mitte-surmavat varustust. Euroopa Liidu abimeetmete paketiga tugevdatakse Moldova rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust, et ennetada konflikte ja säilitada rahu. RKIK annab oma panuse hankides Moldova relvajõududele varustust, mis aitab tugevdada logistikat, liikuvust, juhtimis- ja kontrollisüsteeme ning side- ja seiresüsteeme. „Rakendusasutusena on meil hea võimalus panustada [...]

11.09.202311.09.2023

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu

11.09.2023|

Eesti ajaloo suurim kaitsehange: Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu Tänasel Eesti, Läti ja Saksamaa kaitseministrite kohtumisel Saksamaal Nürnbergi lähedal allkirjastasid Eesti ja Läti lepingu keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM soetamiseks Saksa kaitsetööstusettevõttelt Diehl Defence. Süsteemi hankimise järel suureneb märkimisväärselt Eesti ja Läti õhuruumi turvalisus, mis tagab kaitse inimestele ning tsiviil- ja militaartaristule. Ligikaudu 400 miljoni suuruse hanke puhul on tegemist seni suurima kaitsevaldkonna lepinguga Eesti ajaloos. „Eesti riigikaitse areng on keskmaa õhutõrje lepinguga jõudnud uue verstapostini. See on nii [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »