Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus2022-05-04T11:41:07+00:00

Kaitsevaldkonna hanked

Keskuse eesmärk on korraldada professionaalseid hankeid ning seeläbi kasutada kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult selleks ettenähtud raha. Kaitseotstarbelise varustuse hanked, taristu ja investeeringute kulud moodustavad enam kui kolmandiku Eesti kaitse-eelarvest.

Hangetest lähemalt »
Riigikaitse arengukava »

Kaitseväe taristu

Kaitseministeerium on Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvaraomanikke.

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuulub 624 kinnistut ja 578 ehitist. Neist valdavat osa haldab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Taristust lähemalt »

Uudised

27.01.202327.01.2023

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uus hoone sai nurgakivi Inbox

27.01.2023|

NATO küberkaitsekoostöö keskuse uus hoone sai nurgakivi 27.01.2023 Kaitseminister asetas eile nurgakivi NATO küberkaitsekoostöö keskuse (CCDCOE) uuele hoonele Tallinnas, mille ehitus loob kaasaegsed võimalused NATO liikmesriikide kübervaldkonna ekspertide igapäevaseks tööks. Lepingu hoone ehitamiseks sõlmis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus osaühinguga Nordlin Ehitus kogumaksumuses 6,2 miljonit eurot. „Küberohud on ajas muutunud järjest keerukamaks ning mõjutavad tugevalt nii era kui avalikku sektorit. Sõda Ukrainas näitab, et küberturvalisus on selgelt integreeritud tänapäeva sõjapidamisse ning rahvusvahelise koostöö roll liitlastega on üha enam vajalik, mille tõttu uue [...]

14.01.202314.01.2023

Eesti ostab Lõuna-Korealt täiendavad 12 liikursuurtükki K9 Kõu

14.01.2023|

Eesti ostab Lõuna-Korealt täiendavad 12 liikursuurtükki K9 Kõu 14.01.2023 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus sõlmis lepingu täiendava 12 liikursuurtüki K9 Kõu hankimiseks Lõuna-Korea relvatootjalt Hanwha Techwin. Lepingu kogumaht on ligikaudu 36 miljonit eurot. „Täna Ukrainas käiv sõda näitab selgelt kui olulised on kaudtulerelvad. Oleme Ukrainast saadud õppetundide valguses teinud kiired otsused varustada mõlemad jalaväebrigaadid täiendavate liikursuutükkidega K9 Kõu ja viia Eesti kaudtulevõime täiesti uuele tasemele,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. Esimesed liikursuurtükid K9 Kõu saabusid Eestisse 2020. aastal. „Varasemalt olime sõlminud lepingu 24 [...]

12.01.202312.01.2023

Tapa sõjaväelinnakus alustati raskerelvade töökoja ehitust

12.01.2023|

Tapa sõjaväelinnakus alustati raskerelvade töökoja ehitust Möödunud aasta lõpus alustati Tapa sõjaväelinnakus uue raskerelvade töökoja ehitust. Tegemist on kauaoodatud töökojaga, mille eesmärgiks on teostada suuremahulisi hooldus- ja remonttöid raskerelvadele. Lepingu töökoja ehituseks sõlmis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) möödunud aasta sügisel ning lepingu kogumaksumus koos käibemaksuga on ligikaudu 4,7 miljonit eurot. „Kaitseväe relvastusse on viimastel aastatel lisandunud mitmeid uusi relvasüsteeme, sh liikursuurtükid K9 Kõu ja uued miinipildujad. Koos relvastuse vallas toimunud arengute ning uute relvasüsteemide saabumisega lähiaastatel on äärmiselt oluline kasvatada [...]

EESTI RIIGIKAITSELINE ARENG

Eesti sõjalise riigikaitse arengut tutvustav veebileht

Kaitseministeerium avalikustas veebilehe, mis tutvustab riigikaitse arengut iseseisvuse taastamisest alates. Kaitseminister Jüri Luige sõnul on selle aja jooksul kasvanud nii Eesti sõjalised võimed, sh kaitseväe üksuste tulejõud, ning tõusnud kaitsetahe.

Loe lähemalt »